مدرسه هوشمند چیست؟ مدرسه لاهیجان تکنولوژی قرن بیست و یکم به کمک سیستم آموزشی آمده تا دانش آموزان را برای زندگی در دنیایی آماده کند که به سرعت در حال تغییر است.مدرسه هوشمند با آموزش مهارت ها و روش های تدریس متفاوت، درک دانش آموزان را از زندگی گسترش می دهد و با وجود اینترنت و امکان جستجو در کتابخانه های آنلاین، منابع عظیمی برای دانستن در دسترس دانش‌آموزان قرار گرفته است پروین اعتصامی .هدف مدارس هوشمند پرورش نسلی است که لذت دانستن را تجربه کند و یاد بگیرد با ابزار هوشمندی که در اختیار دارد در جستجوی مستمر دانش باشد. با تاکید بر اینکه این مدرسه هوشمند، یک مرکز یادگیری و فعالیت است، دانش آموزان با کار گروهی و ابتکار عمل، درک فزاینده ای از معنای عضویت در جوامع محلی و جهانی، بدست می آورند. تحول سیستم آموزشی مدرسه هوشمند، سیستم آموزشی را با کاربرد تکنولوژی و تجهیزات هوشمند متحول کرده است. دانش آموزان در این مدرسه با ابزارهای هوشمندی که روند یادگیری آنها را ساده کرده، تفکر انتقادی را فرا می گیرند. با دسترسی آسان به منابع علمی توسط تکنولوژی کامپیوتر و شبکه، بخش بزرگی از تدریس معلمان، دانش آموز محور شده است. دانش آموزان به عنوان پژوهشگر به یک مسافرت اطلاعاتی دور دنیا رفته، در مورد اطلاعات جستجو کرده و آنها را جمع آوری می کنند. در طول یک دهه گذشته ، چشم انداز آموزش و پرورش متحول شده و تحولات عظیمی در ارتباط با مفهوم مدرسه هوشمند صورت گرفته است. هنوز بحث داغی در مورد اینکه آیا جامعه بی سواد در قرن بیست و یکم باید در مورد شیوه های مدرن ارتباطات آموزش ببیند یا نه وجود دارد. با این حال ،امروزه اکثر مدارس آموزش های خود را با تکنولوژی همراه ساختند و با امکانات این مدرسه به دانش آموزان در یادگیری عمیق و کاربردی کمک می کنند.

پروین اعتصامی

مدرسه پروین اعتصامی

ورود به سایت

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

مدرسه پروین اعتصامی

خوش آمدید

مدرسه غیر دولتی دخترانه پروین اعتصامی لاهیجان

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

طراحی شده توسط : بیت یار | bityar.ir